Zekerheidsgarantie

DekkControl is altijd op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving en beschikt over de kennis en kunde om uw bedrijf optimaal te ondersteunen.


vink-tekst

 Jarenlange ervaring

vink-tekst

Opleiding

vink-tekst

Certificeringsbevoegd

vink-tekst

Lid branchevereniging

 

Allerhande hijsmaterialen

Het maakt niet uit of machines oud of nieuw zijn of hoe vaak ze worden gebruikt. Alle aanwezige machines dienen te voldoen aan de richtlijnen uit de Arbo en CE wetgeving (waaronder de NEN/ ISO beleidsregels). DekkControl biedt professioneel risicogebaseerd toezicht op alle aanwezige hijsmaterialen, zoals: bovenloopkranen, autokranen en bunkerkranen. Dit gebeurt onder andere door veiligheidsinspecties, keuringen, certificering en proof loading van materialen. Als u er prijs op stelt, nemen wij het contact met de betrokken instanties uit handen. DekkControl fungeert dan namens uw bedrijf als aanspreekpunt.

Arbeidsmiddelen

Aan het gebruik van arbeidsmiddelen zijn risico’s verbonden. Bedrijven zijn wettelijk verplicht te voldoen aan de eisten uit de Arbowet. Voor zowel bedrijven als hun werknemers is het prettig dat het toezicht op de aanwezige arbeidsmiddelen goed geregeld is. DekkControl controleert periodiek of op afroep uw arbeidsmiddelen.

 

Safety Dekkcontrol